Hit Enter to search or Esc key to close
Blog thumbnail

ICAO – Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế

ICAO – Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế

Blog thumbnail

Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (tiếng Anh: International Civil Aviation Organization, viết tắt: ICAO) là một cơ quan đặc biệt của Liên Hiệp Quốc có nhiệm vụ quản lí hoạt động hàng không của các nước thành viên.

Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO)

Định nghĩa

Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế trong tiếng Anh là International Civil Aviation Organization, viết tắt là ICAO.

Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế là một cơ quan đặc biệt của Liên Hiệp Quốc có nhiệm vụ quản lí hoạt động hàng không của các nước thành viên.

Cơ quan này được thành lập trên cơ sở Công ước về hàng không dân dụng quốc tế được thông qua năm 1944 tại Chicago. Thành viên của ICAO hiện nay bao gồm 187 nước thế giới. Việt Nam là thành viên của ICAO từ năm 1980.

ICAO có trụ sở tại Montréal và các văn phòng tại Paris, Dakar, Cairo, Bangkok, Lima, Mexico.

Thuật ngữ liên quan

Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (International Air Transport Association – IATA) là một tổ chức tự nguyện phi chính trị của các hãng hàng không trên thế giới, thành lập tháng 4/1945 tại Hanaba (Cuba).

Mục tiêu

  • Mục tiêu của ICAO là xây dựng các nguyên tắc, tiêu chuẩn kĩ thuật và kế hoạch hóa vận tải hàng không để đảm bảo an toàn hàng không dân dụng quốc tế, khuyến khích phát triển các tuyến đường hàng không, sân bay, các công trình và phương tiện hàng không dân dụng…

Mục đích của ICAO

  • Bảo đảm an toàn và phát triển có trật tự ngành hàng không dân dụng quốc tế trên toàn cầu.
  • Khuyến khích các kĩ thuật thiết kế và khai thác tàu bay nhằm mục đích hòa bình.
  • Khuyến khích phát triển các đường hàng không, cảng hàng không và các phương tiện bảo đảm không lưu cho ngành hàng không dân dụng quốc tế.
  • Đáp ứng nhu cầu của nhân dân thế giới về vận tải hàng không một cách an toàn, hiệu quả.
  • Tránh lãng phí tiền của gây ra bởi sự cạnh tranh không hợp lí.
  • Bảo đảm sự tôn trọng hoàn toàn các quyền của các quốc gia thành viên và bảo đảm cho các quốc gia thành viên một cơ hội như nhau trong khai thác hàng không.
  • Tránh sự phân biệt đối xử.
  • Tăng cường an toàn bay trong giao lưu hàng không.
  • Đẩy mạnh sự phát triển chung của ngành hàng không quốc tế trong mọi khía cạnh.

Các cơ quan của icao bao gồm đại diện các thành viên của các nước, mọi vấn đề đều được giải quyết bởi Đại hội đồng là cơ quan tối cao nhất của Icao. Đại hội đồng là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng gồm có 27 nước thành viên tham gia.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Logistics và vận tải quốc tế, NXB Thông tin và truyền thông)

Xem thêm: IATA – International Air Transport Association: Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *