Hit Enter to search or Esc key to close
Blog thumbnail

Tiêu chuẩn nhân viên hàng không

Tiêu chuẩn nhân viên hàng không

Blog thumbnail

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không.

Nhân viên hàng không được quy định tại Thông tư do Bộ GTVT vừa ban hành gồm thành viên tổ lái, giáo viên huấn luyện bay, tiếp viên hàng không, nhân viên bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và thiết bị tàu bay, nhân viên điều độ, khai thác bay, nhân viên không lưu, nhân viên thông báo tin tức hàng không, nhân viên bản đồ, sơ đồ, dữ liệu hàng không, nhân viên thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không, nhân viên khí tượng hàng không, nhân viên thiết kế phương thức bay, nhân viên tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành hàng không về lĩnh vực tàu bay, khai thác tàu bay, quản lý và bảo đảm hoạt động bay.

Nhân viên kiểm soát an ninh hàng không đáp ứng các tiêu chuẩn như sau: Là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe, tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; không có tiền án, tiền sự theo quy định của pháp luật; không sử dụng ma túy, chất kích thích; được Cục Hàng không Việt Nam cấp giấy phép nhân viên kiểm soát an ninh hàng không.

Nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay, nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay, nhân viên cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay đáp ứng các tiêu chuẩn như sau: Là công dân Việt Nam hoặc nước ngoài đủ 18 tuổi trở lên có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe, tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; không có tiền án, tiền sự theo quy định của pháp luật; không sử dụng ma túy, chất kích thích.

Đối với nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay phải được Cục Hàng không Việt Nam cấp giấy phép nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay. Nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay, nhân viên cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay phải có chứng chỉ chuyên môn chuyên ngành hàng không.

Các chức danh và tiêu chuẩn của nhân viên hàng không: Thành viên tổ lái, Giáo viên huấn luyện bay, Tiếp viên hàng không, Nhân viên bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và thiết bị tàu bay, Nhân viên điều độ, khai thác bay, Nhân viên không lưu; Nhân viên thông báo tin tức hàng không; Nhân viên bản đồ, sơ đồ, dữ liệu hàng không; Nhân viên thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không; Nhân viên khí tượng hàng không;Nhân viên thiết kế phương thức bay; Nhân viên tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành hàng không về lĩnh vực tàu bay, khai thác tàu bay, quản lý và bảo đảm hoạt động bay.

Đối với tiêu chuẩn của nhân viên kiểm soát an ninh hàng không cần đáp ứng các tiêu chuẩn: là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe, tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; Không có tiền án, tiền sự theo quy định của pháp luật; không sử dụng ma túy, chất kích thích; được Cục Hàng không Việt Nam cấp giấy phép nhân viên kiểm soát an ninh hàng không.

Đối với tiêu chuẩn của nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay; Nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay; Nhân viên cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay cần đáp ứng các tiêu chuẩn: là công dân Việt Nam hoặc nước ngoài đủ 18 tuổi trở lên có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe, tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; không có tiền án, tiền sự theo quy định của pháp luật; không sử dụng ma túy, chất kích thích.

Riêng đối với nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay phải được Cục Hàng không Việt Nam cấp giấy phép nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay. Nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay và nhân viên cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay phải có chứng chỉ chuyên môn chuyên ngành hàng không theo quy định của Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 năm 2018.

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *